Security

Steeds meer worden ook drones gebruikt om locaties te doorzoeken op indringers en potentiële gevaren. Drones zijn ideaal voor het patrouilleren in grote gebieden, omdat ze met behulp van GPS kunnen worden ingesteld om waypoints te patrouilleren. Naarmate kunstmatige intelligentietechnologieën robuuster worden, zullen drones een van de belangrijkste hulpmiddelen worden die worden gebruikt om indringers en potentiële gevaren te onderkennen.

Drones kun je in diverse situaties inzetten. In het kader van de openbare orde en veiligheid zijn de meest bekende verschijningsvormen:

  • Tijdens (grootschalige) evenementen;
  • Voor de handhaving van de veiligheid in de openbare ruimte.

Grootschalige evenementen

Evenementen met een hoog risico kunnen in aanmerking komen voor de inzet van drones, aangezien deze ook gebruik maken van cameratoezicht. De inzet van drones moet kenbaar gemaakt worden en er moet (in het kader van de privacy).

Handhaving van de veiligheid in de openbare ruimte

De beperkingen voor het gebruik van drones zijn echter wel dat er niet boven grote mensenmenigten of aansluitende bebouwing gevlogen mag worden. Het is denkbaar dat drones bij grote evenementen in de periferie van de mensenmenigte ingezet kunnen worden. Door gebruik van camera’s met hoge kwaliteit kunnen bijvoorbeeld personenstromen gemonitord worden.