Bouwplaatsen

Bouwmanagers verspillen meestal een groot deel van de dag door rond werklocaties te lopen om werkteams te controleren. In plaats hiervan is het ook mogelijk om beelden naar deze bouwmanagers te mailen waardoor kostbare tijd gewonnen kan worden die anders door het rijden naar deze werklocaties verspilt wordt. Dit kan door videobeelden te maken, maar ook 3D beelden middels 3D Mapping.