tbv Agrarische werkzaamheden

Thermische beelden kunnen boeren helpen om op hun perceel dieren te ontzien tijdens de werkzaamheden.

Het vliegen met de drone gaat veel sneller dan het zoeken door vrijwilligers. Bovendien levert de drone meer informatie op. Waar geoefende vrijwilligers nog wel eens een nest missen, zijn de warmtebeelden veel nauwkeuriger.

Voorbeeld uit de praktijk:

In de maanden mei en juni werden er ruim 30 reekalveren gevonden in het hoge gras dankzij de beelden van de warmtebeeldcamera. De reekalveren werden, nadat ze gespot waren, opgezocht en verplaatst naar een plek waar de maaimachine niet komt en het moederdier het kalf weer gemakkelijk terug kan vinden.

Drones kunnen voorkomen dat pasgeboren ree├źn worden gedood tijdens de maai-werkzaamheden van boeren in mei en juni. In deze periode liggen de reekalfjes nog verscholen in het hoge gras. Wanneer een maaimachine nadert, drukken zij zich plat op de grond. Zo sterven in Nederland jaarlijks honderden reekalfjes als ze nog niet een maand oud zijn. Vereniging Het Reewild pleit daarom voor het gebruik van drones met een warmtebeeldcamera. Daarmee kunnen de reekalfjes worden opgespoord en in veiligheid gebracht voordat er wordt gemaaid.