Aerial Mapping

Satellietbeelden zijn gratis online beschikbaar geworden. Helaas voorkomen voorschriften dat satellietbeelden bepaalde kwaliteitsdrempels overschrijden. Bedrijven die behoefte hebben aan gedetailleerde luchtkaarten wenden zich tot drones om legaal hoogwaardige beelden uit de lucht te verkrijgen.

Daarnaast kan ook heel gemakkelijk de elevatie van een gebied zichtbaar worden gemaakt, wat bv. nuttig is voor het in kaart brengen van afwatering.